Carrières

Leger aangeworven militaire beroepsspecialiteiten (MOS)

Er is een scala aan aangeworven banen in het leger

Het leger noemt zijn banen militaire beroepsspecialiteiten, of MOS. Elk van de MOS vereist geavanceerde individuele training en specialisatie. Legerbanen kunnen worden onderverdeeld in twee basiscategorieën: die welke deelnemen aan gevechtsmissies en die welke de soldaten ondersteunen die in gevechtsrollen zijn.Het leger heeft ongeveer 190 MOS's beschikbaar voor dienstplichtige soldaten. Vergelijkbare specialiteiten zijn onderverdeeld in 'branches' of 'fields'. Hieronder staan ​​​​de door het leger aangeworven werkvelden.

Veld 09 -- Moedertaalspreker

Officiële legerfoto

Veld 09 -- Moedertaalspreker, bevat slechts één MOS (09L), tolk/vertaler. Deze soldaten worden gerekruteerd vanwege hun moedertaalvaardigheid en vervullen vertaal- en tolktaken in veel vreemde talen en culturen.

Veld 11 -- Infanterie

Officiële legerfoto

Het infanterieveld omvat twee door het leger aangeworven banen: MOS 11B, Infantryman of 11C Indirect Fire Infantryman (merk op dat ondanks de enigszins verouderde term vrouwen nu in aanmerking komen voor deze rollen).

Infanteriemilitairen trainen in Fort Benning in Georgië. Infanterie is de oudste en grootste tak van de gevechtswapens van het Amerikaanse leger. De soldaten zijn getraind in het gebruik van handvuurwapens, anti-pantserwapens of indirecte vuurwapens zoals mortieren tijdens gevechtsmissies.

Veld 12 -- Korps van Ingenieurs

Officiële legerfoto

Er zijn 22 aangeworven banen opgenomen in de Corps of Engineer-tak. Soldaten in deze tak helpen het leger en de natie bij het bouwen van structuren, het ontwikkelen van programma's voor civiele werken, het werken met natuurlijke hulpbronnen en bieden gevechtsondersteuning op het slagveld. Dit zijn geen banen waar u al uw tijd zult besteden aan het lezen van blauwdrukken en schema's; Corps of Engineers-soldaten voeren hun werk vaak uit onder gevechtsomstandigheden.

Veld 13 -- Veldartillerie

Officiële legerfoto

Het veld Artillerie bestaat uit 8 MOS'en. De veldartillerieafdeling van het leger is verantwoordelijk voor het neutraliseren of onderdrukken van de vijand door middel van kanon-, raket- en raketvuur en helpt bij het integreren van alle vuursteunmiddelen in gecombineerde wapenoperaties. Het motto van dit veld was vroeger 'lead from above', maar het is de laatste jaren veel geavanceerder geworden met de toevoeging van technologie om missies te voltooien.

Veld 14 -- Luchtverdedigingsartillerie

Officiële legerfoto

Air Defense omvat zeven leger aangeworven banen. Soldaten op dit gebied implementeren tactieken, technieken en procedures voor het gebruik van luchtverdedigingssystemen. Deze soldaten houden toezicht op en lanceren Patriot-raketten en andere artilleriesystemen, en hebben een geheime veiligheidsmachtiging nodig om de meeste taken op dit gebied uit te voeren.

Veld 15 -- Luchtvaart

Officiële legerfoto

Er zijn 21 door het leger aangeworven banen opgenomen in het luchtvaartveld. Mechanica, avionica-technici en andere essentiële vaardigheden worden in dit carrièregebied geleerd. De vliegopleiding van het leger vindt plaats in het Army Aviation Center of Excellence in Fort Rucker in Alabama.

Veld 17 - Specialist cyberoperaties (COS)

leger cyber

Officiële legerfoto

Cyber ​​Operations-specialisten voeren offensieve en defensieve operaties uit om gegevens en netwerken te beschermen en verstoring van vijandelijke netwerksystemen te veroorzaken. De meeste van deze banen vereisen 10 weken basisgevechtstraining en twee fasen van geavanceerde individuele training (AIT). Fase één omvat 25 weken training in Corry Station, Florida. Fase twee duurt 20 weken en vindt plaats in Fort Gordon, Georgia.

Veld 18 -- Special Forces

Officiële legerfoto

Beroemd bekend als de 'Groene Baretten', Army Special Forces Soldiers zijn de elite van Army Special Operations. Er zijn zeven door het leger aangeworven banen in deze branche. Om je te kwalificeren, moet je slagen voor de special forces-beoordelings- en selectiecursus en vervolgens de 18 maanden durende special forces-kwalificatiecursus volgen.

Special Forces-soldaten worden getraind in verschillende gevechtsvaardigheden, waaronder onconventionele oorlogsvoering, ontsnappingstraining, luchtoperaties, schieten, manoeuvreren en, afhankelijk van de MOS, taaltraining.

Veld 19 -- Pantser

Officiële legerfoto

De pantserafdeling van het leger is verantwoordelijk voor alle tank- en cavalerie-/voorwaartse verkenningsoperaties op het slagveld. Er zijn drie door het leger aangeworven banen op dit gebied. Soldaten in dit veld leren hoe ze een verscheidenheid aan gepantserde voertuigen moeten bedienen en onderhouden.

Veld 25 -- Signaalkorps

Officiële legerfoto

Zestien aangeworven banen vormen de Army Signals-tak. Het signaalkorps van het leger is verantwoordelijk voor alle communicatiesystemen voor het hele leger. Bij elke missie zijn communicatie en gegevensbeheer (verzorgd door het Signal Corps) steeds belangrijker geworden voor het leger en zijn aanhoudende succes. Deze soldaten worden getraind in het Army Signal Center in Fort Gordon in Georgia.

Veld 27 -- Korps van de advocaat-generaal van de rechter

Officiële legerfoto

Er is slechts één dienstplichtige baan bij het leger onder dit veld, MOS 27D - Paralegal Specialist. Zij staan ​​rechters, legeradvocaten en eenheidscommandanten bij met juridische zaken en gerechtelijk werk.

Veld 29 -- Elektronische oorlogsvoering

Een soldaat toont een mobiele telefoon die wordt gebruikt om radiogestuurde IED's tot ontploffing te brengen. Officiële legerfoto

Op het gebied van elektronische oorlogsvoering houden soldaten toezicht op en voeren ze militaire acties uit waarbij elektromagnetische energie wordt gebruikt om vijandig gebruik van het elektromagnetische spectrum te manipuleren en te voorkomen. Ooit een sciencefictionfilm gezien waarin de ene kant de signalen van de andere kant verstoort? Dat is het idee achter elektronische oorlogsvoering (en dat soort tactieken worden zowel door als tegen de VS gebruikt)

Veld 31 -- Militaire politie

Officiële legerfoto

Het veld van de militaire politie omvat vier door het leger aangeworven banen. De militaire politie van het leger wordt ingezet voor offensieve operaties, defensieve operaties, stabiliteitsoperaties en civiele ondersteuningsoperaties.

Veld 35 -- Militaire Inlichtingendienst

Officiële legerfoto

De inlichtingenafdeling omvat 13 door het leger aangeworven banen, die verantwoordelijk zijn voor alle inlichtingen die zijn verzameld of geleerd tijdens legermissies. Tijdige en nauwkeurige informatie is van cruciaal belang voor de gevechtstroepen op het slagveld.

Veld 36 -- Financieel beheer

Officiële legerfoto

Het veld Financiën bevat slechts één aangeworven MOS, 36B - Financieel Management Technicus. Soldaten in deze MOS zijn verantwoordelijk voor het ontvangen en posten van financierings-, toezeggings- en verplichtingendocumenten naar boekhoud- en begrotingssystemen.

Veld 37 -- Psychologische operaties

Officiële legerfoto

Veld 37 omvat 37F - Specialist psychologische operaties . Een Psychological Operations Specialist kan de informatiebehoefte van een doelgroep inschatten en de juiste boodschap op de juiste tijd en plaats ontwikkelen en afleveren om het beoogde resultaat te creëren. Het is vergelijkbaar met public relations, maar met meer psychologische en culturele kennis om het te ondersteunen.

Veld 38 -- Burgerzaken

Officiële legerfoto

Het veld Burgerzaken omvat MOS 38B - Specialist Burgerzaken, soldaten die de kritieke vereisten identificeren die lokale burgers nodig hebben in gevechts- of crisissituaties. Cultureel bewust zijn en gevoelig zijn voor de gebruiken van de mensen in de regio waar je wordt ingezet is een vereiste in deze baan, en kennis van een vreemde taal is een enorm pluspunt.

Veld 42 -- Korps adjudant-generaal

Adjudant-generaal

Officiële legerfoto

Er zijn drie door het leger aangeworven banen opgenomen in het korps van de adjudant-generaal, waaronder bandleden en personeelsspecialisten.

Veld 46 -- Openbare zaken

Officiële legerfoto

Er zijn drie door het leger aangeworven MOS's opgenomen in het veld Public Affairs. De Army Public Affairs Specialist neemt deel aan en assisteert bij het toezicht op en het beheer van public affairs-programma's van het leger, voornamelijk door middel van persberichten, krantenartikelen, webmateriaal en foto's voor gebruik in militaire en civiele nieuwsmedia.

Veld 51 -- Acquisitiekorps

Officiële legerfoto

Er is één MOS op het gebied van acquisitiekorpsen: 51C onderofficieren dienen als onvoorziene contracterende officieren ter ondersteuning van een hoofdkwartier, hoofdassistent verantwoordelijk voor contracteren, contracteren van ondersteuningsbrigades, contingentiebataljons en/of installatiecontractbureaus voor training en missieondersteuning .

Veld 56 -- Kapelaan

Officiële legerfoto

Kapelaan-assistenten (de enige MOS die op dit gebied zijn toegewezen) bieden ondersteuning aan kapelaans tijdens missies en dagelijkse activiteiten. Een kapelaan-assistent biedt voornamelijk ondersteuning voor de programma's en erediensten van het Unit Ministry Team.

Veld 68 -- Medische CMF

Officiële legerfoto

De 24 banen op medisch gebied bieden medische zorg aan leden van het Amerikaanse leger en hun familieleden. Denk aan medici, apothekersassistenten, tandartsspecialisten, operatiekamerspecialisten, preventiespecialisten en zelfs dierenverzorgingsspecialisten. Dit is een uitstekende manier om een ​​medische opleiding te krijgen als je geen medische graad hebt.

Veld 79 -- Werving en behoud

Officiële legerfoto

De vier banen op het gebied van werving en retentie zijn verantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van hoogwaardige soldaten in het actieve leger, de legerreserves en de nationale garde van het leger.

Veld 88 -- Transport

Officiële legerfoto

Er zijn negen aangeworven banen op het gebied van transport. Het transportkorps is verantwoordelijk voor het verplaatsen van voorraden, troepen en uitrusting overal ter wereld waar het leger aanwezig is.

Veld 89 -- Munitie

Officiële legerfoto

Er zijn drie aangeworven banen toegewezen aan het munitieveld. Munitie, explosieven, hun onderdelen en wapens staan ​​binnen het leger bekend als 'munitie' en vereisen de juiste zorg en behandeling. Dit zijn banen die een hoge mate van focus en aandacht voor detail vereisen, en de meeste soldaten in deze rollen moeten in aanmerking komen voor geheime of uiterst geheime veiligheidsmachtigingen.

Veld 91 -- Mechanisch onderhoud

Officiële legerfoto

Het veld Mechanisch onderhoud omvat de 16 banen die verantwoordelijk zijn voor mechanisch onderhoud aan legervoertuigen zoals vrachtwagens, jeeps en tanks, evenals mechanische motoren en andere uitrusting. Het zijn de smeerlappen van het leger, die de zaken (letterlijk) soepel laten verlopen,

Veld 92 -- Quartermaster Corps

Officiële legerfoto

Er zijn 10 door het leger aangeworven banen op het gebied van bevoorrading en logistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat uitrusting, materialen en systemen beschikbaar zijn en functioneren voor missies.

Veld 94 -- Elektronisch/raketonderhoud

Officiële legerfoto

Er zijn 16 door het leger aangeworven banen op het gebied van elektronisch / raketonderhoud die verantwoordelijk zijn voor direct en algemeen ondersteuningsniveau (DS / GS) voor alle elektronische onderhoudswerkzaamheden.

Volledige lijst van door het leger aangeworven MOS's

Bekijk de volledige lijst met legerbanen (MOS's) die beschikbaar zijn voor aangeworven soldaten. Als je geïnteresseerd bent om je land te dienen, is er een baan in het leger voor jou en je vaardigheden en carrièredoelen.