Categorie: Sportcarrières

Een atletische directeur houdt toezicht op alle aspecten van een atletisch programma op het niveau van de middelbare school, de middelbare school of de universiteit. Interesse in sport staat centraal.
Sportmakelaars vertegenwoordigen de belangen van atleten, met name bij contractonderhandelingen, sponsoring, public relations en financiële planning.